Head to Head

Liga Pro 2020/09/09 07:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Liga Pro 2020/09/09 05:15 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 2020/09/02 06:45 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/08/26 04:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1

Home History

Liga Pro 2020/09/16 04:45 Alexey Pisar v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 2020/09/09 07:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Liga Pro 2020/09/09 07:15 Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/09 06:15 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky L 2-3
Liga Pro 2020/09/09 05:15 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 2020/09/02 07:45 Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 06:45 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 05:45 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0

Away History

Liga Pro 2020/09/16 05:15 Vladimir Selkin v Vladimir Sinkovskiy W 3-1
Liga Pro 2020/09/13 07:45 Vladimir Selkin v Aleksandr Savinsky W 3-0
Liga Pro 2020/09/13 07:15 Vladimir Selkin v Vladimir Mishakin L 1-3
Liga Pro 2020/09/13 05:45 Vladimir Selkin v Aleksandr Savinsky L 0-3
Liga Pro 2020/09/13 04:45 Ivan Pandur v Vladimir Selkin W 0-3
Liga Pro 2020/09/09 07:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin L 3-1
Liga Pro 2020/09/09 06:45 Aleksandr Savinsky v Vladimir Selkin W 2-3
Liga Pro 2020/09/09 05:45 Mikhail Sverdlov v Vladimir Selkin L 3-2