Vladimir Sinkovskiy

Fixtures

Liga Pro 01/25 05:15 - Vladimir Sinkovskiy v Sergey Ovechkin - View
Liga Pro 01/25 05:45 - Ivan Iskenderov v Vladimir Sinkovskiy - View

Results

Liga Pro 01/24 07:45 - Vladimir Klimentev v Vladimir Sinkovskiy W 0-3
Liga Pro 01/24 07:15 - Evgeny Makarenkov v Vladimir Sinkovskiy L 3-0
Liga Pro 01/24 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Aleksandr Savinskiy L 1-3
Liga Pro 01/24 05:15 - Vladimir Klimentev v Vladimir Sinkovskiy W 1-3
Liga Pro 01/20 07:45 - Ivan Iskenderov v Vladimir Sinkovskiy L 3-0
Liga Pro 01/20 07:15 - Andrey Shmakov v Vladimir Sinkovskiy L 3-1
Liga Pro 01/20 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Dmitry Popov L 2-3
Liga Pro 01/20 05:15 - Ivan Iskenderov v Vladimir Sinkovskiy L 3-2
Liga Pro 01/11 07:45 - Andrey Shmakov v Vladimir Sinkovskiy W 1-3
Liga Pro 01/11 06:45 - Andrey Shmakov v Vladimir Sinkovskiy L 3-0
Liga Pro 01/11 05:45 - Aleksandr Savinskiy v Vladimir Sinkovskiy L 3-0
Liga Pro 01/11 05:15 - Vladimir Sinkovskiy v Oleg Kharlakin L 1-3