Results

Setka Cup 10/21 11:05 - Yevhen Khurtak v Hennadii Buianover L 0-3
Setka Cup 10/21 09:35 - Yevhen Khurtak v Vitalii Peltek L 2-3
Setka Cup 10/21 08:05 - Yevhen Khurtak v Valerii Danchenko L 2-3
Setka Cup 10/21 06:35 - Yevhen Khurtak v Serhii Bohach L 1-3
Setka Cup 10/21 05:05 - Yevhen Khurtak v Vadym Reva L 0-3
Setka Cup 10/17 11:55 - Yevhen Khurtak v Serhii Paksiutov L 0-3
Setka Cup 10/17 10:25 - Yevhen Khurtak v Hennadii Buianover W 3-2
Setka Cup 10/17 08:55 - Yevhen Khurtak v Oleksii Balanov L 2-3
Setka Cup 10/17 07:25 - Yevhen Khurtak v Ihor Kovalenko L 0-3
Setka Cup 10/17 05:55 - Yevhen Khurtak v Vadym Reva L 0-3
Setka Cup 10/05 11:05 - Yevhen Khurtak v Oleksii Balanov W 3-2
Setka Cup 10/05 09:35 - Yevhen Khurtak v Valerii Danchenko L 2-3