Results

Setka Cup 10/15 12:20 - Yurii Kurishchenko v Valery Vlasenko L 3-1
Setka Cup 10/15 11:20 - Artem Yurkov v Valery Vlasenko L 3-0
Setka Cup 10/15 09:50 - Oleksandr Zhyrnov v Valery Vlasenko L 3-0
Setka Cup 10/15 07:50 - Denys Valenda v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 10/15 05:50 - Ivan Fedoryshyn v Valery Vlasenko L 3-1
Setka Cup 10/14 19:40 - Valery Vlasenko v Oleksandr Ivchuk L 1-3
Setka Cup 10/14 17:40 - Oleksandr Borysiuk v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 10/14 15:40 - Oleksandr Buberenko v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 10/14 14:40 - Valery Vlasenko v Vladyslav Mishchenko L 2-3
Setka Cup 10/14 13:40 - Oleksandr Kolbasenko v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 10/12 11:30 - Dmytro Lazuryk v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 10/12 10:30 - Artem Yurkov v Valery Vlasenko L 3-0