Head to Head

Liga Pro 2021/09/13 11:45 Alexey Lobanov v Ilya Novikov W 3-2
Liga Pro 2021/09/13 09:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov L 3-0
Liga Pro 2021/09/12 11:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov W 2-3
Liga Pro 2021/09/12 10:15 Ilya Novikov v Alexey Lobanov L 3-1
Liga Pro 2021/09/09 10:15 Alexey Lobanov v Ilya Novikov L 1-3
Liga Pro 2021/09/07 06:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov W 0-3
Liga Pro 2021/09/06 11:45 Alexey Lobanov v Ilya Novikov L 2-3
Liga Pro 2021/09/06 08:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov W 1-3

Home History

Liga Pro 2021/09/16 09:15 Nikita Sadovskiy v Alexey Lobanov L 3-1
Liga Pro 2021/09/15 15:45 Viktor Kalachev v Alexey Lobanov L 3-2
Liga Pro 2021/09/15 15:15 Alexey Lobanov v Viktor Kalachev L 1-3
Liga Pro 2021/09/15 13:45 Alexey Lobanov v Vadim Putilovsky L 1-3
Liga Pro 2021/09/15 12:45 Dmitry Evlakhin v Alexey Lobanov L 3-2
Liga Pro 2021/09/13 11:45 Alexey Lobanov v Ilya Novikov W 3-2
Liga Pro 2021/09/13 10:45 Dmitry Korneev v Alexey Lobanov W 0-3
Liga Pro 2021/09/13 09:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov L 3-0

Away History

Liga Pro 2021/09/16 08:45 Ilya Novikov v Vadim Putilovsky W 3-1
Liga Pro 2021/09/13 11:45 Alexey Lobanov v Ilya Novikov L 3-2
Liga Pro 2021/09/13 11:15 Ilya Novikov v Aleksandr Fedosov L 1-3
Liga Pro 2021/09/13 09:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov W 3-0
Liga Pro 2021/09/13 08:45 Dmitry Korneev v Ilya Novikov L 3-0
Liga Pro 2021/09/12 11:45 Ilya Novikov v Alexey Lobanov L 2-3
Liga Pro 2021/09/12 11:15 Vadim Putilovsky v Ilya Novikov L 3-0
Liga Pro 2021/09/12 10:15 Ilya Novikov v Alexey Lobanov W 3-1