SKIF Nizhny Novgorod - Dames

Results

Rusland - Championships - Dames 02/24 10:00 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames W 1-5
Rusland - Championships - Dames 02/23 09:30 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames W 0-7
Rusland - Championships - Dames 02/17 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v Dynamo-Neva - Dames L 2-4
Rusland - Championships - Dames 02/16 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v Dynamo-Neva - Dames W 1-0
Rusland - Championships - Dames 02/13 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v Biryusa Krasnoyarsk Women W 3-2
Rusland - Championships - Dames 02/12 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v Biryusa Krasnoyarsk Women W 2-1
Rusland - Championships - Dames 01/25 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames W 2-3
Rusland - Championships - Dames 01/24 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames W 2-6
Rusland - Championships - Dames 01/21 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames L 1-0
Rusland - Championships - Dames 01/20 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod - Dames L 4-2
Rusland - Championships - Dames 01/12 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v HK Tornado Women W 5-2
Rusland - Championships - Dames 01/11 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod - Dames v HK Tornado Women W 3-2