Tsentrovye Kulturologi

Results

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/24 09:50 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 5-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/24 07:30 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 3-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/24 06:20 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 5-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/24 04:00 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 5-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/22 09:50 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/22 08:40 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 3-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/22 06:20 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi W 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/22 05:10 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 3-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/20 08:40 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi W 2-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/20 07:30 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 3-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/20 05:10 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry L 4-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 09/20 04:00 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 1-0