Halyna Telna Galyna Telnaya

Results

Oekraïne - TT Cup 11/22 02:00 - Tatiana Tatianina v Halyna Telna W 0-3
Oekraïne - TT Cup 11/22 01:00 - Nataliia Khmilevska v Halyna Telna L 3-0
Oekraïne - TT Cup 11/22 00:00 - Iryna Aseieva v Halyna Telna L 3-0
Oekraïne - TT Cup 11/21 22:30 - Nataliia Khmilevska v Halyna Telna L 3-2
Oekraïne - TT Cup 11/21 21:30 - Tatiana Tatianina v Halyna Telna W 1-3
Oekraïne - TT Cup 11/21 21:00 - Halyna Telna v Iryna Aseieva L 1-3
Oekraïne - TT Cup 11/21 04:50 - Iryna Aseieva v Halyna Telna L 3-2
Oekraïne - TT Cup 11/21 04:20 - Halyna Telna v Tatiana Tatianina L 0-3
Oekraïne - TT Cup 11/21 02:55 - Halyna Telna v Nataliia Khmilevska L 1-3
Oekraïne - TT Cup 11/21 01:50 - Iryna Aseieva v Halyna Telna W 0-3
Oekraïne - TT Cup 11/21 01:20 - Halyna Telna v Nataliia Khmilevska L 0-3
Oekraïne - TT Cup 11/20 23:55 - Halyna Telna v Tatiana Tatianina L 1-3