Results

Scottish Open 11/25 21:30 - Soren Hald v Mithun Manjunath L 0-2
Scottish Open - Kwal. 11/25 14:50 - Soren Hald v Alejandro Alcala W 2-1
Scottish Open - Kwal. 11/25 10:45 - Callum Smith v Soren Hald W 1-2
Scottish Open - Kwal. 11/25 10:45 - Alap Mishra v Soren Hald - View
Irish Open 11/18 10:00 5 Kim Bruun v Soren Hald L 2-0
Irish Open Qual. 11/17 13:00 - Soren Hald v Jakob Godt D 0-0
Irish Open Qual. 11/17 10:35 - Soren Hald v William Freer - View
Belgian Int. - Kwal. 10/27 08:30 - Soren Hald v Rahul Yadav Chittaboina - View
Bulgarian Int 10/08 08:55 - Soren Hald v Daniel Nikolov L 0-2
Polish Int. 09/24 12:30 - Soren Hald v Bernardo Atilano D 0-0
Polish Int. - Kwal. 09/24 07:20 - Jiri Kral v Soren Hald W 0-2
Polish Int. - Kwal. 09/23 15:30 - Soren Hald v Lukasz Cimosz W 2-0