Head to Head

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 05:10 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 07:30 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/12 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 6-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/12 06:20 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 1-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/10 08:40 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 4-7
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/10 05:22 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 2-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/08 07:30 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 4-5

Home History

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 06:20 Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 5-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 05:10 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 08:40 Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi W 2-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 07:30 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 05:10 Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry L 3-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy W 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/12 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 6-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/12 07:30 Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 3-2

Away History

Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 07:30 Sinie Tigry v Moskovskie Kremlevtsy L 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 05:10 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/16 04:00 Moskovskie Kremlevtsy v Sinie Tigry L 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 09:50 Sinie Tigry v Moskovskie Kremlevtsy W 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 07:30 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 06:20 Moskovskie Kremlevtsy v Sinie Tigry W 5-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/14 04:00 Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 minuten 2020/09/12 09:50 Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 6-3