Home History

Liga Pro 2020/08/26 07:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/26 06:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/26 06:15 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/08/26 04:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Liga Pro 2020/08/19 07:45 Evgeny Anisimov v Sergey Bazhanov W 3-2
Liga Pro 2020/08/19 06:45 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 2020/08/19 05:45 Sergey Bazhanov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 2020/08/19 05:15 Evgeny Anisimov v Alexey Pisar L 2-3

Away History

Liga Pro 2020/08/30 08:15 Andrey Sadkov v Vladimir Sinkovskiy L 3-2
Liga Pro 2020/08/30 06:45 Vladimir Sinkovskiy v Andrey Sadkov W 3-2
Liga Pro 2020/08/30 06:15 Dmitri Popov v Vladimir Sinkovskiy W 1-3
Liga Pro 2020/08/30 04:45 Vladimir Sinkovskiy v Vladimir Selkin L 2-3
Liga Pro 2020/08/29 07:45 Vladimir Sinkovskiy v Igor Meteleshko W 3-1
Liga Pro 2020/08/29 07:15 Vjacheslav Chernov v Vladimir Sinkovskiy L 3-1
Liga Pro 2020/08/29 06:15 Vladimir Sinkovskiy v Igor Meteleshko W 3-0
Liga Pro 2020/08/29 05:15 Vladimir Klimentev v Vladimir Sinkovskiy W 2-3