Pts

1 2 3 4
Dmitriy Kim 7 7 11 10
Ruslan Yaremenko 11 11 9 12