Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 30
 • Break 7
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 22
 • Break 8
 • Break 14
 • Break 21
 • Last Points - Brown
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 26
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 75
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 60
 • Break 1
 • Break 25
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 5
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 1
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 54
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 98
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 4
 • Break 1
 • Break 1
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 90
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 4
 • Break 16
 • Break 29
 • Race to 30
 • Break 24
 • Break 23
 • Break 4
 • Break 5
 • Break 13
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 13
 • Break 7
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 29
 • Break 6
 • Break 1
 • Break 6
 • Break 6
 • Break 7
 • Break 2
 • Last Points - Yellow
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • Break 37
 • Frame Foul - Yes
 • Break 6
 • Break 6
 • Break 23
 • Break 8
 • Break 8
 • Break 25
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Break 16
 • Break 7
 • Race to 30
 • Break 15
 • Break 8
 • Break 6
 • Frame Foul - Yes
 • Break 7
 • Break 30