Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Frame Foul - Yes
 • Break 16
 • Break 1
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 14
 • Break 5
 • Break 14
 • Break 31
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 2
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 4
 • Break 8
 • Break 19
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 22
 • Break 9
 • Break 20
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • 100+ Break
 • Break 104
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 16
 • Race to 30
 • Break 38
 • Break 1
 • Break 14
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 17
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 16
 • Break 8
 • Break 42
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 77
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No