Pts

1 2 3 4 5
Vasiliy Smyk 11 6 7 11 9
Dmytro Khairov 5 11 11 7 11