Pts

1 2 3 4 5
Taras Yemelianov 11 8 11 5 0
Mykola Polysynskyi 13 11 9 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 1 Race to 5 - Taras Yemelianov
 • Game 1 Race to 7 - Taras Yemelianov
 • Game 1 Race to 9 - Taras Yemelianov
 • Game 1 - Mykola Polysynskyi won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 - Mykola Polysynskyi won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 3 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 3 Race to 7 - Taras Yemelianov
 • Game 3 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 3 - Taras Yemelianov won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 7 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 - Mykola Polysynskyi won 5-11