Pts

1 2 3
Volodymyr Korobko 11 11 11
Volodymyr Hera 6 7 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 - Volodymyr Korobko won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Hera
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Hera
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Hera
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 - Volodymyr Korobko won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 - Volodymyr Korobko won 11-8