Nadezhda Women   Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
50 Points Won on Serve 41
6 Longest Streak 5

Pts

1 2 3 4
Nadezhda Women 20 25 25 25
Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women 25 23 23 15

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 Lead After 10 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 - Race to 10 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 Lead After 20 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 - Race to 15 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 Lead After 30 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 1 - Race to 20 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Score at the end of Set 1 20-25
 • Set 2 - Race to 5 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 2 Lead After 10 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 2 - Race to 10 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 2 Lead After 20 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 2 - Race to 15 points - Nadezhda Women
 • Set 2 Lead After 30 Points - Nadezhda Women
 • Set 2 - Race to 20 points - Nadezhda Women
 • Score at the end of Set 2 25-23
 • Set 3 - Race to 5 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 Lead After 10 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 - Race to 10 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 Lead After 20 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 - Race to 15 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 Lead After 30 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 3 - Race to 20 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Score at the end of Set 3 25-23
 • Set 4 - Race to 5 points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 4 Lead After 10 Points - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 Women
 • Set 4 - Race to 10 points - Nadezhda Women
 • Set 4 Lead After 20 Points - Nadezhda Women
 • Set 4 - Race to 15 points - Nadezhda Women
 • Set 4 - Race to 20 points - Nadezhda Women
 • Set 4 Lead After 30 Points - Nadezhda Women
 • Score at the end of Set 4 25-15